Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOOD MOVES SP. Z O.O MARII KONOPNICKIEJ 63 / 228 30-302 KRAKÓW Numer KRS: KRS 0000991275, PL , office@goodmoves.pl;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną na adres: office@goodmoves.pl;, a także pocztą tradycyjną na adres Administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub w innej formie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. podanie danych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, w tym podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 8. żądania dostępu do danych osobowych,
 9. sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 11. ograniczenia przetwarzania,
 12. usunięcia danych po ustaniu okresu przechowywania lub w związku z wycofaniem zgody na przetwarzanie,
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 14. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 15. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
Zaprogramowane przez Jana Cybulskiego